Mobil Aralık 23, 2018 15:00

Türk Telekom resmen satıldı! İnsan soruyor nasıl yaaa!!!

Türk Telekom resmen satıldı! İnsan soruyor nasıl yaaa!!!

Türk Telekom satıldı, satılacak, satılıyor haberlerine alıştık ama bu kez Türk Telekom KAP açıklaması yaparak, Ojer Telekom’un Türkiye’deki bazı bankalara olan borcu nedeni ile yüzde 55 hissenini devri yapıldı. Türk Telekom’un yeni Yönetim Kurulu Başkanı da BTK Başkanı Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan oldu.

Türk Telekom satıldı! Peki nasıl satıldı?

Türk Telekom’un %55 hissesinin sahibi olan Ojer Telekom’a borç veren bankaların paylaşacağı belirtilerek şu açıklamada bulunuldu.

Bu kapsamda, OTAŞ’a ait şirketin hisselerinin devri ile ilgili olarak, şirkete, Türk Ticaret Kanunu’nun 198. Maddesi uyarınca yapılan bildirime istinaden, Türk Telekom sermayesinin yüzde 55’ini oluşturan A Grubu hisselerinin tamamı söz konusu açıklamalarda bahsi geçen özel amaçlı şirket, Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ’ye (LYY) devredilmiştir. LYY, Türk Ticaret Kanunu’nun 499. maddesi uyarınca şirketimiz pay defterine yeni hissedar olarak kaydedildi.

OTAŞ’a kredi veren bankalardan Akbank, Türkiye Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası’nın KAP’taki yazısına göre, OTAŞ’ın sahibi olduğu ve mevcut kredilerinin teminatını oluşturmak amacıyla kredi verenlere rehin verilen Türk Telekom’un yüzde 55 hissesine denk gelen 192 milyar 500 milyon adet A grubu paylar, resmi olarak kredi verenler tarafından kurulan özel amaçlı şirket tarafından devralındı.

Türk Telekom hisselerinin LYY’ye devrine ilişkin olarak, SPK’nın ilgili hükümleri ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muaf olunabilmesini teminen LYY tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde başvuruda bulunulacak.

Yani uzun lafın kısası şu; Türk Telekom yanlış yönetim sonucunda resmen satıldı ve bu durum Telsim’in satışından bile daha büyük bir durum. Zira Türk Telekom Türkiye’nin tüm internet ve görüşme altyapısının da temel sahibi. Bakalım bu saatten sonra Türk Telekom içinde neler değişecek?

Kaynak: cnntürk.com

Daha iyi deneyim sunabilmek için yasalar çerçevesinde çerez kullanıyoruz. Çerez ve Gizlilik Politikası sayfamızdan ayrıntıları görebilirsiniz.